top of page

Lijst werkzaamheden Nieuw Wulven

Beplantingswerkzaamheden

 • Opschot oevers schonen

 • Schouw en wandelpaden snoeien

 • Waterlot van bomen

 • Bosbeheer

 • Opsnoeien laanbomen

 • Opsnoeien langs fiets-en wandelpaden

 • Geboortebos onderhoud

 • Boompalen

 • Dwaalbospad

 • Berenklauw verwijderen

 

Verhardingen en bebording

 • Paden nalopen en gaten vullen

 • Bebording schoonmaken en vervangen

 

Speelbos en terreinmeubilair

 • Bankjes schoonmaken en repareren

 • Speelobjecten vrijmaaien

 • Visuele inspectie

 • Takken opruimen uit water

 

Waterhuishouding

 • Duikers vrijmaken/doorsteken

 • Aanleg kleine duikers

 • Oevers nalopen

 • Strandje vrijhouden van begroeiing

 • Bruggen schoonmaken

 • Vuil ruimen (rondes en zwerfvuil)

 • Divers bosmaaiwerk (p terrein etc)

 • Kleine reparaties  stormhout ruimen

 

Fort Vechten

 • Opsnoeien bomen

 • Onderhoud objecten (schoon heel veilig)

 • Vrijmaaien banken ed

 • Bestrating

 • Schoonmaken banken en borden

 • Oevers vrijhouden beplanting

 • Verwijderen afrastering

bottom of page